fbpx

Analýza tela s InBody 270

Analýza tela prístrojom InBody 270 s metabolickým softvérom

Prístroj InBODY 270 je špeciálne vyvinutý a upravený na analýzu telesných údajov našich klientov. Obsahuje jeden z najmodernejších softvérov na meranie vnútorného a vnútrobrušného tuku na svete. Čo všetko sa vďaka tomuto prístroju môžete o svojom tele dozvedieť?

Hmotnosť vášho tela

Presnú hmotnosť vášho tela a pomer jeho jednotlivých častí. Hmotnosť kostí, kostrového svalstva, vnútorného i podkožného tuku v jednotlivých častiach tela a zadržanej vody vo vašom tele.

Množstvo tuku v organizme

Presné množstvo podkožnéhovnútorného a
orgánového tuku v organizme a jeho rozloženie v kilogramoch i percentách. Z vyšetrenia podobného CT vyšetreniu je potom zrejmé, kde je tuk uložený. Či je uložený v podkoží alebo vnútri brucha okolo vnútorných orgánov ako pečeň, oblička či črevá.

Na základe toho je následne možné určiť, či prítomný tuk predstavuje len kozmetický defekt alebo aj kardiovaskulárne riziko náhleho infarktu myokardu či iných kardiovaskulárnych ochorení.

Vyváženosť postavy

Vyváženosť postavy prostredníctvom presného segmentálneho určenia množstva svalstva a tuku v porovnávaných oblastiach a ich presne nameraných obvodov v cm. Využívané často po operáciách končatín, pri RHB procesoch napr.po cievnych príhodách, či po úrazoch.

Množstvo kostrového svalstva

Presné množstvo kostrového svalstva a rozloženie segmentálnej svaloviny v horných i dolných končatinách ako aj v oblasti brucha.

To ocenia najmä športovci či ľudia po operáciách a úrazoch. Počas ich rehabilitačného procesu totiž monitorujeme objektívny nárast svalovej hmoty v končatinách, resp. diagnostikujeme presnú stratu svalstva v operovanej končatine s návrhom, ako rýchlo doplniť svalovú hmotu.

Množstvo zadržanej vody

Množstvo zadržanej vody v tele. Index retencie vody totiž pomáha lekárovi a nutričnému špecialistovi určiť skryté zadržiavanie vody v bunkách či mimo nich a tým aj skrytú hormonálnu poruchu ako napr. blížiace sa klimaktérium

Odporučený príjem a výdaj energie

Odporučí denný príjem kalórií a celkový potrebný výdaj energie. To výrazne napomôže stanoviť efektívny diétny program pre klienta, ktorý vypracuje nutričný špecialista nášho centra.

Stanovenie nutričnej diagnózy

Presne stanoví tzv. nutričnú diagnózu. Určí množstvo minerálov a vápnika v tele a ich presné proporcionálne rozloženie. Monitorujeme aj množstvo a rozloženie proteínov a minerálov v kostiach a mimo nich. To je obzvlášť potrebné napr. v období osteoporózy, ktorá sa prejavuje u žien v období klimaktéria, ale aj u mladšej vekovej populácie vrátane mužov.

Objektívne zhodnotenie

Určí, koľko kilogramov svalovej hmoty či tuku je pre vás potrebné zredukovať či pribrať a objektívne zhodnotí časť tela, ktorej sa to týka.